tr en de fr gr bg

ФЕСТИВАЛНА МАЗНИТЕ БОРБИКЪРКПЪНАР

ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ОБЩИНА ЕДИРНЕ
НАЧАЛО КОНТАКТИ
Save
Bülten almak için eposta adresinizi sistemimize kaydebilirsiniz.

Проекта EDEN

EDEN е съкратеното на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа „най-добра дестинация“ за всяка участваща държава. Чрез подбора на дестинации проектът EDEN ефективно постига целта да привлича вниманието към ценностите, многообразието и общите характеристики на европейските туристически дестинации. Проектът повишава популярността на прохождащите европейски дестинации, създава платформа за обмяна на добри практики на територията на цяла Европа и насърчава работата в мрежа между отличените дестинации.

Това търсене на най-добрите туристически дестинации в Европа се развива около годишна тема, избрана от Комисията заедно със съответните национални органи по туризъм. Тази тема играе ролята на лайтмотив: досега основните теми на EDEN са били селски туризъм, нематериално наследство, защитени територии, акватик туризъм и регенерация на физически обекти.

Основната отличителна характеристика на избраните дестинации е поетият от тях ангажимент към социалната, културната и екологичната устойчивост. Отличени с наградата са прохождащи, малко известни европейски дестинации, намиращи се в 27-те държави-членки на ЕС и държави-кандидати за членство. Проектът EDEN спомага за популяризиране на устойчивите практики, използвани в избраните дестинации на територията на целия Съюз, както и за превръщането на тези дестинации в места за целогодишно посещение. Целта на този процес е да се спомогне за „разтоварване” на прекалено посещаваните туристически дестинации.

През 2008 год. Турция за първи път участва в този проект и на националния конкурснаEDEN и „Фестивала на Мазните борби Къркпънар“ спечели наградата

“ Най-добра европейска дестинация “.

Двадесет най-добри Европейски дестинации бяха наградени със званието “ Най- добри европейски дестинации в нематериалното културно наследство “. В проекта участваха 18 членки на Европейския съюз и 2 кандидатки за членство. Награждаването беше между 18 – 19 септември 2008 год. на Европейския туристически форум в град Бордо Франция.

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Mrk.
Babademirtaş Mh. Hastane 1 Sok. No:11 22100-EDİRNE +90 284 2134100 info@edirnekirkpinar.com © 2015 All rights reserved. Not allowed to be copied content.
1.038 sn.