tr en de fr gr bg

ΦΕΣΤΙΒΑΛΤΗΣ ΚΙΡΚΠΙΝΑΡ ΠΑΛΗΣ ΜΕ ΛΑΔΗ

Επισημος του Δικτυακο τόπου
Σπίτι Επικοινωνία
Save
Bülten almak için eposta adresinizi sistemimize kaydebilirsiniz.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΡΚΠΙΝΑΡ ΠΑΛΗΣ ΜΕ ΛΑΔΗ

`Φεστιβάλ  της Κιρκπιναρ Πάλης με Λάδι`  είναι ενα άπο τα παλαίοτερα αθλητικών δραστηριότητων του κόσμου.

Κιρκπιναρ πάλης με λάδη κερδίσε τη ` Εξαιρετική Ευρωπαïκόι Προορισμόι Βραβεία` που πραγματοποιηθηκέ στην Ευρωπή και Η Τουρκία συμμετέιχε για πρώτη φορά  το 2008.

`Φεστηβάλ της Κιρκπιναρ πάλης με λάδι ` περιληφθήκε `Λίστα της  Αυλής Πολιτιστικής Κληρούομιας της Ανθρωπότητας της UNESCO, στις 16 Νοέμβριου 2010.

Φεστηβάλ της Κιρκπιναρ πάλης με λάδι απο τη μια επιτρέπει στους ανθρωπόυς να επανάπροσεγγιση και την αλληλεγγύη απο τη άλλη πλευρά άτομο που επιτελέι σημαντικό κοινωνικό ρόλο όσον άφορα την αναγνώριση του πολιτισμόυ τους.

Παλαίστρα της Σαραϊτσι Κιρκπιναρ που μαζί με είναι ένα μέρος ότι ορίζαται παλαιστής της κεφάλι , είναι μέρος που παλαιστής έρχονται απο το μερικόι περιοχή του χώρου, και κατατείνει επιτυχία για να παλαιστής εμφανίζοται και στην κοινότητα είναι κατάλληλο μέρος για να πραγματοποιησέι τον αγώνα για να εχούν μία καλή  θέση.

Σύμφωνα με τη εμφάνιση του μύθο της Κιρκπιναρ πάλης με λάδι, στο 1357 Ορχάν Γάζη την κατάλλη στιγμή ότι διοργάνοσται σεφέρι, για να κατάκτεισει Βαλκάνια, Ο γιος  Σουλε μαν Πασά με στρατιώτιτες μετα κατάκτεισουν παροδικά τρίτη φορά  τις Αδριανούπολη, εξερευνούν περίπου Αδριανούπολη.Πρωτοπορος μονάδα αναγυρίσουν και σταθμεύουν στο Σημαβίνα (Σομόν) που βρίσκονται  στον έδαφος της Ελλάδα. Σαράντα ήρωας παλεύουν εδώ.Στην πολύωρος της πάλης, το όνομα που είναι  Άλι και Σελίμ θρυλούται του, δύο αδελφόι φαίνοται να είναι ισόπαλος με κανένα τρόπο. Αργότερα στην μία Εαρινή Εορτή  μέρα, στην λιβάδι της Αχικόγ που είναι κοντινός της Αδριανούπολη, ίδιος ζευγάρι παλεούν πάλι.Παρ`ολο που όλη μία μέρα παλεύουν, παλαιστής τους αδελφόι  που είναι ισόπαλος πάλι, ενόσω νύχτα στο φως κερί και φανάρι συχνάσουν να εξακολουθούν τους αγώνας. Αλλά  λαχανιάοντας ψυχορραγούν στο τόπος που είχαν.

Οι φίλοι θάβοντας κάτω τις μία συκιά αυτούς απομακρύονται του απο κει. Όμως μετά χρόνια πότε πηγαίνουν ίδιος τόπος, βλέπουν μία άφθονος  πηγή στο τόπος που βρίσκονται μνήμα της  δύο παλαιστής . Απο `δω και στο εξής  ο λαός  ονομάσει  Κιρκπιναρ αύτη περιοχή  που ανάμνηση τις ξαπλωμένοι  εκεί.

Στο 1361, μετά Κύριο Μουράτ και τιμαριούχος ακρίτας κατακτησούν Αδρινούπολη τέταρτη φορά, με  διαταγή τους Κύριο Μουράτ, στην καλοκαίρι της ίδιο χρονία διαμορφώνται μία πάλη της αναμνήση του Σαράντα ήρωος επιδρομέας.Αύτη παλή που διαμορφώνονται, έχει πέρνει  στην ιστορία με όνομα της `Παλή της Κιρκπιναρ`. Άπο τώρα και στο έξης, κάθε  χρονία, στην Μέρα της Εαρινή Εορτή, συνηθίζεται να κατασκευή την Παλή της Κιρκπιναρ.

 Η λιβάδι  της Κιρκπιναρ είναι χώρος του όνομα που είναι  στο εντός  βοσκότοπος  την Σομόν της Ελλάδα. Τελικά τους Βαλκανικός Πόλεμος και Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Η Παλή της Κιρκπιναρ έχει διομορφώνει στο τόπος ,που λέγοται `Βιραντέκκε`,μέσα Αδριανούπολη και δρόμο τους Μουστάφα Πάσα.

Μέτα ανακοίνωσει Δημοκρατία, απο 1924 και εξής, οι πάλοι αρχίσει να διομορφώνει στη θέση Σαραϊτσι της Αδριανούπολη. Στην Δημοκρατία  της  πρώτα χρονία, οι πάλοι  που διομορφώνει  με υποστήριξη της Κιρκπιναρ αγάς , στην αργότερα χρονία εξαιτίας του διαβιώνει  οικονομικός δυσκολία στην χωρά και  δεν  θέλουν  καθήκον  της  Κιρκπιναρ αγάς, εντός της εποχή, οργανισμός εκτελούται κοινοπραξία  με  Ερυθρά Ημισέληνος, Υπηρεσία  Προστασίας του Παιδίου, Κοινότητα Σπίτι,Δημαρχία της Αδριανούπολη και  Δημοκρατία της Αδριανούπολη Γενική Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής.

Απο 1950 και  εξής, `Κιρκπιναρ Παλής με Λάδι` αρχίσει να διομορφώνει με οργαισμό της Δημαρχία της Αδριανούπολη. Αύτη δραστικότητα  που στο αρχή πραγματοποιέι  του όνομα με` Πανηγύρι της Κιρκπιναρ Παλής με Λάδι` ως τρία μέρα, απο 1966 και εξής, αρχίσει να εορτάζοται  εφτά μέρα  του όνομα με ` Εβδομάδα της Πολιτισμό Δραστικότητα και Ιστορική Κιρκπιναρ Παλή με Λάδι` .

Κιρκπιναρ ,που διακρίνει άλλοι δραστικότητα  της παλή, είναι ένα μέσα στον άλλο πολιτισμό διάρθρωση που κατά τη διάρκεια εκατό χρονία προασπιστής τους παραδοσιακός εμφάνιση. Έθιμο τους ριζικός πολιτιστικός που συνεχιστής εκ μερους του άτομο, ομάδα και κοινό, αντίληψη της Αυλής  Πολιτιστικής Κληρονομιάς υποβοηθέι να διάδοση απ` αύτη την άποψη.

Δημαρχία Προεδρία της Αδριανούπολη Φεστιβάλ της Κιρκπιναρ Παλής με Λάδι Αρχηγείο της Γνώση και Τεκμηρίωση  που οργανωθήκα  στην Μάιο 2014, με διάπραξη της εργασία στην κάτω στέγη  σχετικά με Κιρκπιναρ Παλής με Λάδι που μπορέι να συμμαζεύει  όλο έγγραφο τους γραφτός, προφορικός, εικαστικός και ηλεκτρονική, μοιράζοται με όλο το κόσμο από το διαδραστικό περιβάλλον, μαζεύοντας στο ποταμό τους δεδομένο.Αύτο έργο που εκτελούται , νέα γνώση και έγγροφο προσθέτοται κάθε μέρα και εργασία έχει συνεχίζει.

 

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Mrk.
Babademirtaş Mh. Hastane 1 Sok. No:11 22100-EDİRNE +90 284 2134100 info@edirnekirkpinar.com © 2015 All rights reserved. Not allowed to be copied content.
1.039 sn.