tr en de fr gr bg

ФЕСТИВАЛНА МАЗНИТЕ БОРБИКЪРКПЪНАР

ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ОБЩИНА ЕДИРНЕ
НАЧАЛО КОНТАКТИ
Save
Bülten almak için eposta adresinizi sistemimize kaydebilirsiniz.

История

Организираният от Европейския съюз ЕДЕН проект за най-добри европейски дестинации ,популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз, базираща се на национални конкурси, през 2008 год. Турция за първи път участва в този проект и на националния конкурсна ЕДЕН Фестивала на Мазните борби Къркпънар спечели наградата “ Най-добра европейска дестинация “. На 16 ноември 2010 година бе приета в листата на ЮНЕСКО като нематериално културно наследство.

Фестивала на Мазните борби Къркпънар от една страна сближава хората,укрепва сътрудничеството, а от друга страна помага за опознаване на своята култура, което е общественанеобходимост. Фестивала на Мазните борби Къркпънар е мястото, където се определя баш пехливанина на Турция.От цялата страна идват борци, които се стремят да покажат своята сила и да постигнат успех на това обществено призово събитие. Според легендата за Къркпънар : През 1357 година по време на похода, организиран от Орхан Гази за превзамането на Румелия, брат му Сюлейман паша, след превземането на град Одрин, тръгва с 40 войника да проучи околностите на града. При завръщането им обратно в град Одрин за отмора, те лагеруват в Самона,намираща се в днешна Гърция. Тези 40 боеца премерват сили с борби по време на лагеруването . Според преданията,в продължаващите с часове борби, последни остават двамата братя Али и Селим. В един пролетен ден на поляна, близо до Едирне село Ахъкьой, двамата братя отново се захващат с борба , която продължава цял ден, а през нощта се борят на свещи . Борбата им е толкова ожостечена, че накрая и двамата падат мъртви от преумора.

Войниците ги погребват на същото място под едно смокиново дърво и се оттеглят оттам. След години войниците отиват на същото място, където са погребани двамата братя и с удивление устоновяват, че под дървото са бликнали 40 извора. В чест на погребаните на това място, народът именува местноста на Къркпънар. Днес тази поляна остава в границите на село Самона Гърция. След Балканската и Първата световна война борбите Къркпънар се организират на местноста

„ Вирантекке” на пътя между Едирне и Мустафа паша (Свиленград).След основаването на Република Турция през 1924 год. борбите почват да се организират в местността „Сарайичи” град Едирне. До 1928 год. Къркпънарските борбиса организирани от Агата на борбите (главния спонсор). Разходите за наградите и посрещането на гостите винаги сепоемали от Агата на Къркпънар,но през 1928 год. след възникването на икономическа криза никой не се е кандидатирал за Ага на борбите. Организацията на борбите ипосрещането на гостите в отделни периоди са били поемани от Турския Къзълай /червен полумесец/, Народна Републиканската Партия, Социално подпомагане и Обществено Образователните Центрове. След 1946 год. Община Едирне взема участие в организирането на борбите. След 1950 год. всички организационни дейности на Мазните борби Къркпънар се поемат от Община Едирне. Все още организатор на Традиционните Мазни Борби „Къркпънар” продължава да бъде Община Едирне. След 1960 година фестивала на борбите от три дена се удължава на седем дена с името „Традиционни Мазни Борби Къркпънар”.

Разликата между другите фестивали и събития, организирани за спорта борба е в това, че Къркпънар от векове пази своята културна традиция , с което допринася за разпространението и разбиранетоза нематериално културно наследство. През 2014 година се учреди центъра за документация и информация от община Одрин . В този център се събрани всички медийни, визуални, дигитални данни за „Традиционните Мазни Борби „Къркпънар”.С този проект всеки ден се добавят нови данни и документи.

 

 

 

 

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Mrk.
Babademirtaş Mh. Hastane 1 Sok. No:11 22100-EDİRNE +90 284 2134100 info@edirnekirkpinar.com © 2015 All rights reserved. Not allowed to be copied content.
1.051 sn.