tr en de fr gr bg

ФЕСТИВАЛНА МАЗНИТЕ БОРБИКЪРКПЪНАР

ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ОБЩИНА ЕДИРНЕ
НАЧАЛО КОНТАКТИ
Save
Bülten almak için eposta adresinizi sistemimize kaydebilirsiniz.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği

ЧАСТ ПЪРВА

Цел, Обхват, Основание и Обяснение

Цел

Член 1 :

Този правилник е уреден с цел Историческите Мазни Борби да протекат  в традиционната си линия и осигури дисциплина и ред по определения правилник.

Обхват

Член 2 :

Този правилник определя процедурите и принципите за организация  на Историческите Мазни Борби от Община Едирне. Кои ще бъдат в организационния комитет, техните права и задължения и правилата, определящи процедурите за наградите и пътните.

Основание

Член 3

(1)Тази инструкция влиза в сила въз основа на закона за задълженията на Генералната Дирекция за Младежта и Спорта по приложен Член 9, от 14.7.2014 год. и обнародван в брой 25522 на държавния вестник след което влиза в сила в рамките на генералната дирекция за младежта и спорта на автономните спортни федерации на 22 ноември 2007 год. и обнародван в брой 26708 на държавния вестник и подготвен по основния статут на Турската федерация по борба

 

Член 4: Описаните в тази инструкция

Генерална Дирекция

Генералната Дирекция за Младежта и Спорта

Община

Община Едирне

Федерация

Федерация по борба

Организационен комитет

Организационен Комитет на Историческите Мазни Борби

Ага /главен спонсор/

Агата на Историческите Мазни Борби Къркпънар

Съдийска колегия

Федерацията по борба, Централната Съдийска Колегия по Борба на мазните борби.

Джазгър

 Човекът, който стимулира, ентусиазира въодушевява и представя борците по категории

Представител

Изразява човека ,представящ федерацията по борба

ЧАСТ ВТОРА

Организационни права

Определяне датата и времето за срещите на историческите мазни борби

Член 5 :

Историческите мазни борби се провеждат всяка година през месеците юни или юли. Датата на срещите се определя от Община Едирне след което се потвърждава от областното управление.

По време на Историческите Мазни Борби Къркпънар не се разрешава никъде другаде организирането на мазни борби

Права и задължения на федерацията

Член 6 :

Долу са определени правата и задълженията на федерацията по борба  на историческите мазни борби Къркпънар

При необходимост може да предложи промяна в правилника на историческите мазни борби Къркпънар, вземайки становището и на Община Едирне                              
Да изпрати представител на историческите мазни борби Къркпънар, да следи прилагането на правилника и инструкциите, да помага на организационния комитет и да приготвянето на заключителен доклад.                                                                  
Следене на наказателните процедури на борци и съдии изпратени на дисциплинарния съвет
Обсъждане предложенията на съдийската колегия и тяхното финализиране.                                          

Права и задължения на представителя на федерацията и наблюдателя на съдийската колегия                                

Член 7:

Представителят  се назначава от председателя на федерацията, по време на срещите представя федерацията по борба

Да осигури протичането на организацията на борбите  подходящ по определените цели.                                            

      б) Да помага на организационния комитет и следи неговото протичане по определения правилник.

       в) Да уведоми организационния комитет при нередностите и пропуските които се случват при удължаване на срещите

        г) Да организира необходимите срещи с организационния комитет ,съдиите и другите назначени, да вземе всички мерки за нормалното протичане на състезанията.

Права и задължения на наблюдателите на съдиите. Да приготви доклад за съдиите и накрая на състезанието да събере тези доклади в една папка и ги изпрати във федерацията по борба.

 Организационен комитет и неговото учредяване

Член 8:

В организационния комитет на историческите мазни борби Къркпънар влизат: Президент – кмета на Община Едирне, членове – Представителя ня Федерацията по Борба, Агата на Къркпънар, Директор на областното управление за младежта и спорта,  Директор дирекция култура и социални дейности на Община Едирне, Директор дирекция Финанси към Община Едирне. С решение № 17 от 19.04.2011на Изпълнителния съвет на Федерацията по борба, административния орган на областа при нужда може да свиква извънредно заседание. В организацията на историческите мазни борби, под ръководството на административния орган на областта, се прилагат инструкциите на  държавния протокол.

Права и задължения на Организационния Комитет на Историческите Мазни Борби

Член 9:

Организационният  комитет се учредява за организиране на Историческите Мазни Борби Къркпънар. Събира се след повикване на кмета на Община Едирне. Всички решения взети от организационния комитет се изпълняват от кмета на Община Едирне.

Задълженията на организационния комитет са :

Да осигури най добрата организация наподовяваща на името и историята на Историческите Мазни Борби Къркпънар

 

б)  Ако при нужда се наложи промяна в някой член на правилника, да уведоми   федерацията по борба.                                                                                                   

в)  С цел организацията да протече в ред и дисциплина, да вземе мерки и да приложи  необходимите процедури срещу тези, които не спазват правилника.       

г)  Там , където се провеждат Историческите Мазни Борби на местността Сарайичи, да се осигурят необходимите инструменти и оборудване. 

      д)  Да вземе необходимите мерки за най-добро наблюдение на състезанията от журналистите и зрителите.

       е) Да осигури на журналистите носенето на необходимото облекло или знак .

                                                                                                                                                         Агата на Историческите Мазни Борби Къркпънар

Член 10

Спазвайки организационната традиция на историческите мазни борби, традициятя за избор на агата на Къркпънар продължава. Агата на Къркпънар трябва да бъде гражданин на Република Турция. Избор на агата за следващата година на Къркпънарските борби се прави от Община Едирне в стадиона  „ Сарайичи“ преди срещите на баш пехливаните съответствие с разпоредбите на закона за обществените поръчки . Условията за плащането на сумата определена при обществената поръчка се определя от Община Едирне. Агата спечелил обществената поръчка е агата на Къркпънарските борби за следващата година (решение №17 от 19.04.2011год.на управителния съвет на федерацията по борба).

Права и задължения на Агата на Историческите Мазни Борби

Член 11:

Агата на Историческите мазни Борби е духовният покровител на организацията, затова се взима неговото мнение при решаване на спорни теми които могат да влиаят на организацията на борбите.

      б)   Агата на Историческите Мазни Борби се облича с традиционни облекла.

      в)  Агата на Историческите Мазни Борби през едногодишния период, когато носи тази титла може да носи традиционните си облекла с цел представяне и рекламиране в различни области на традиционните мазни борби Къркпънар.

     г)  Всеки който спечели последователно три пъти титлата  “ Ага на Къркпънар“,    става притежател на златен пояс и до края на живота си е почетен гост на борбите.

    д)  През едногодишния период, когато агата носи тази титла, ако има неприлично поведение, с което противоречи на традициите на историческите мазни борби, тогава случаят се разглежда от организационния комитет, където се взима необходимото решение.

 

Задълженията и облеклото на джазгъра

Член 12:

а)Джазгъра не може в своите стихове (манита) да казва обидни, оскърбяващи честта и унижаващи думи.                      

б) Не може да рекламира  политически партии в стадиона по време на състезанията                                                                                                                                                                                                                              в) Политическите лица дошли да наблюдават мазните борби се анонсират с титлата си без да се употребява името на партията

г) След тегленето на жребия на стадиона, джазгъра прави необходимите съобщения на пехливаните и публиката,  спазвайки директивите на главния съдия на кула.                                                                                                                                                                                                                                                                           д) Тези ,които не спазват правилата, се отстраняват от длъжността по предложение  на главния съдия на кула и се уведомява федерацията по борба за пращането им в дисциплинарния съвет.                         

е) Джазгъра носи определеното от федерацията фолклорно   облекло.                                              

            ж)   Джазгъра е задъжен да носи лиценз от федерацията по борба. Който не е лицензиран не се назначават на тази длъжност.  

Член18                                                                                                                                                               Тези инструкции се изпълняват от председателя на федерацията.

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Mrk.
Babademirtaş Mh. Hastane 1 Sok. No:11 22100-EDİRNE +90 284 2134100 info@edirnekirkpinar.com © 2015 All rights reserved. Not allowed to be copied content.
1.037 sn.